Schedule 2017 / 2018

16 Nov 2017 Ames, IA Iowa State University Iowa State University
17 Nov 2017 Ames, IA Iowa State University Iowa State University
18 Nov 2017 Ames, IA Iowa State University Iowa State University
25 Jan 2018 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center
26 Jan 2018 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center
27 Jan 2018 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center
04 Aug 2018 Moline, IL iWireless Center iWireless Center
06 Oct 2018 Polk City, IA Tournament Club of Iowa Tournament Club of Iowa

Schedule 2017 – Past

30 Sep 2017 LeClaire, IA The Black Watch Room The Black Watch Room
25 Mar 2017 Monmouth, Illinois Monmouth Country Club Monmouth Country Club
28 Jan 2017 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center
27 Jan 2017 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center
26 Jan 2017 Peoria, IL Peoria Civic Center Peoria Civic Center